Afdeling Katwijk

Helpen, daar waar het nodig is.

Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis Katwijk

Op donderdag 7 januari stond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van afdeling Katwijk gepland. Ook dit jaar werd volop gehoor gegeven aan de uitnodiging en heette het bestuur de vrijwilligers persoonlijk en hartelijk welkom bij binnenkomst. Na iedereen elkaar het allerbeste voor 2016 toegewenst en een plek gevonden had werd de avond geopend door onze voorzitster, Nénette.

 

De avond begon met het uitdelen van de oorkondes en certificaten. Atie van Duijn, Joke van Duijn, Angela van Duijn en Erik van den Berg ontvingen een oorkonde voor hun inzet van respectievelijk 30, 20 en 10 jaar bij afdeling Katwijk van het Rode Kruis.

 

Kevin Vegt ontving het certificaat, vanwege het succesvol afronden van de Biketraining en Jordi Rijsdam kreeg nogmaals een eervolle aanhaling, vanwege zijn behaalde titel ‘Vrijwilliger van het jaar’.

Nieuwe vrijwilligers werden benoemd en welkom geheten en melding werd gedaan van de vertrokken vrijwilligers. Nadrukkelijk werd het afscheid van Truus Gerse als collectecoördinator benoemd. Naar een vervangend collectecoördinator wordt nog gezocht.

Na het officiële gedeelte werd het buffet geopend en na een korte stilte mocht iedereen het buffet allereerst bekijken. Balend van het feit dat dit nog slechts het ‘bekijken’ van het buffet was werden de vissalades, vleessalades, manden met stokbrood, schalen met vers fruit, en bakken met warme gerechten vol bewondering en met hongerige blikken voorbij gelopen.

Onder het genot van een drankje en veel gezelligheid werd er volop genoten van de heerlijke gerechten.

Als afsluiter werd het ijsbuffet in gereedheid gebracht en ook hier gold hetzelfde concept: Eerst het buffet bekijken en pas als iedereen geweest is…………. In met name dat laatste konden we ons toch niet helemaal vinden, waardoor er halverwege de rij langzaam een mengeling ontstond tussen het bekijken en gelijk maar opscheppen. Al met al was er genoeg voor een ieder en heeft ook het ijsbuffet heerlijk gesmaakt.

Het eten smaakte voortreffelijk, de gezelligheid was niet te evenaren en via deze weg willen we het bestuur van de afdeling, de aanwezige vrijwilligers nogmaals enorm bedanken voor het mede mogelijk maken van deze geweldige avond.