Afdeling Katwijk

Helpen, daar waar het nodig is.

Telefooncirkel

Het Rode Kruis afdeling Katwijk heeft voor ouderen, gehandicapten of chronisch zieken die in een sociaal isolement dreigen te raken een telefooncirkel opgezet die wordt verzorgd door vrijwilligers. Elke dag worden de mensen die zich hebben aangesloten bij de telefooncirkel op een vast tijdstip gebeld. Bedoeld voor de veiligheid maar vooral ook voor de sociale contacten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die geen familie of vrienden (meer) hebben en voor wie het moeilijk is om zelf nieuwe contacten te maken, omdat ze daar moeite mee hebben of omdat ze een beperking hebben. De ene keer beperkt een telefoontje zich tot een vriendelijk ‘goedemorgen’, de andere keer geeft iemand aan graag even te willen praten. Als de cirkel onderbroken wordt, omdat iemand niet opneemt, dan waarschuwt de Rode Kruis vrijwilliger familie of een huisarts. Naast deze alarmfunctie is de telefooncirkel voor veel mensen een mogelijkheid om contact met anderen te onderhouden.De telefooncirkel heeft al verschillende nieuwe vriendschappen opgeleverd.