Afdeling Katwijk

Helpen, daar waar het nodig is.

Aanmelden


Ja, ik ga akkoord met registratie door het Rode Kruis

Privacy statement

Het Nederlandse Rode Kruis is gehouden aan de privacy wetgeving. Uw gegevens worden geregistreerd door het Rode Kruis afdeling Katwijk en zullen nooit - zonder uw voorafgaande toestemming - aan derden beschikbaar worden gesteld. Uw naam en geboortedatum worden aan de gemeente Katwijk verstrekt, omdat dit een voorwaarde is van de afgegeven collectevergunning. Zonder uw akkoord verklaring kunnen wij uw aanmelding niet verwerken. De geboortedatum is benodigd, omdat collectanten 14 jaar of ouder moeten zijn. Kinderen mogen onder begeleiding collecteren.